Wejście w niekontrolowaną spiralę i śmiertelny upadek pilota paralotni z napędem Apco Thrust HP S 984/09

Data zdarzenia: 
14 November, 2009 - 15:15

Lokalizacja

Poland
51° 14' 41.3952" N, 19° 27' 9.6012" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 984/09

Miejsce zdarzenia: Gałkowice Nowe k/ Bełchatowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia z napędem Apco Thrust HP S
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku lotniczego była utrata kontroli nad paralotnią, spowodowana
najprawdopodobniej utratą przytomności lub świadomości w związku z wykonywaniem
manewrów akrobacyjnych.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
1. Wykonywanie akrobacji poniżej wysokości 200 m AGL;
2. Brak spadochronu ratowniczego (spadochronu specjalnego przeznaczenia).

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zakończeniu badania nie
zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

Komentarz Komisji:
Komisja przypomina, iż wszystkie manewry związane ze zwiększonym opadaniem paralotni łączą
się z dodatkowym ryzykiem i powinny być wykonywane na odpowiedniej wysokości,
umożliwiającej wykonanie procedur awaryjnych. Piloci planujący wykonywać podczas lotu
manewry o zwiększonym ryzyku, takie jak wykonywanie akrobacji, powinni być wyposażeni
w spadochron ratowniczy.
Komisja zwraca również uwagę, że piloci planujący wykonanie lotów powyżej wysokości 100 m
nad poziomem ziemi powinni być wyposażeni w spadochron ratowniczy.

ZałącznikWielkość
2009_984_U.pdf61.5 KB
comments powered by Disqus