Naruszenie przestrzeni powietrznej lotniska Poznań - Ławica (EPPO) przez samolot wojskowy Su-22 17/07

Data zdarzenia: 
15 January, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poznań
Poland
52° 25' 23.3436" N, 16° 50' 4.776" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 17/07

Miejsce zdarzenia: przestrzeń powietrzna lotniska Poznań - Ławica (EPPO)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot wojskowy Su-22
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
Niewłaściwe współdziałanie organów służb ruchu lotniczego, polegające na
nieodpowiedniej koordynacji lotu pomiędzy kontrolerami lotnisk Poznań – Ławica
EPPO i Poznań – Krzesiny (EPKS), a kontrolerem OAT.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zapoznać z zaistniałym zdarzeniem osoby funkcyjne COP, kontrolerów
Wojskowych Portów Lotniczych oraz lotniska EPPO.
2. Wystąpić do ARL o utworzenie bezpośredniego połączenia pomiędzy kontrolerem
lotniska Poznań – Ławica i kontrolerem OAT.
Po zaistniałym zdarzeniu, w dniu 17.01.2007 roku bezpośrednie połączenie
pomiędzy kontrolerem lotniska Poznań Ławica i kontrolerem OAT zostało
utworzone.

ZałącznikWielkość
2007_17_U.pdf49.38 KB
comments powered by Disqus