Lądowanie w zespole szybowca SZD-50-3 Puchacz SP-3351 i samolotu Morane Rallye 235E-D SP-CAS wskutek braku możliwości odczepienia holu 782/09

Data zdarzenia: 
18 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Elbląg
Poland
54° 8' 26.8656" N, 19° 25' 49.8432" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 782/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Elbląg (EPEL)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec SZD-50-3 / samolot Morane Rallye 235E-D
Znaki rejestracyjne: SP-3351 / SP-CAS

Przyczyna incydentu:
1) Niewłasciwy przeglad przedstartowy szybowca, polegajacy na braku sprawdzenia dostepnosci
uchwytu wyczepu, który zaklinował sie pod tablica przyrzadów szybowca;
2) Niesprawność urządzenia do ciecia liny holowniczej w samolocie, wynikająca z nieprawidłowej
regulacji długości linki wyzwalającej urządzenia odcinającego.

A także akceptuje zaproponowane przez podmiot środki profilaktyczne:
1. Zalecenie nr 2010-002: Użytkownik samolotu Morane Rallye 235 E-D o znakach SP-CAS –
Do Programu Obsługi Technicznej samolotu Morane Rallye 235 wprowadzić prace konserwacyjne
opisane w pkt. 2 na str. 7 „Instrukcji użytkowania w locie do urządzenia do wciągania i odcinania
liny holowniczej System Feuerstein” do czynności okresowych wykonywanych po 50 godz. lotu;
Powiadomić PKBWL o podjętych działaniach dotyczących zalecenia profilaktycznego
w terminie 90 dni od daty otrzymania uchwały.
2. Podczas Konferencji Lotno – Technicznej zwrócić uwagę pilotom szybowcowym na możliwość
zaklinowania się uchwytu wyczepu szybowca SZD-50-3 Puchacz pod tablica przyrządów,
w trakcie wyczepiania szybowca lub podczas próby działania zaczepu na ziemi.

A ponadto proponuje następujące zalecenie profilaktyczne:
Właściciel Certyfikatu Typu szybowca SZD-50-3 Puchacz – Rozważyć możliwość
wprowadzenia w szybowcu zmiany konstrukcyjnej, która uniemożliwi wpadniecie uchwytu
wyczepu pod tablice przyrządów i jego zaklinowanie się, w trakcie wyczepiania szybowca lub
podczas próby działania zaczepu na ziemi.

ZałącznikWielkość
2009_782_U.pdf66.19 KB
comments powered by Disqus