Uchwała dot. wypadku na paralotni Muse 2-30 swpowodowanego niestosowaniem się ucznia-pilota do poleceń instruktora 840/08

Data zdarzenia: 
21 August, 2008 - 14:45

Lokalizacja

Poland
49° 20' 28.8312" N, 20° 8' 27.7044" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 840/08

Miejsce zdarzenia: Jurgów k/Zakopanego
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Muse 2-30
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyną wypadku lotniczego był:
brak reakcji ucznia-pilota na polecenia instruktora dotyczące przerwania startu, a później
korekty kierunku lotu, mające na celu odchylenie kierunku lotu paralotni od przeszkód
terenowych.

Zalecenia profilaktyczne:
W dokumentach operacyjnych ośrodków szkolenia paralotniowego wpisać procedury
postępowania po zaistnieniu wypadku lub incydentu lotniczego, w tym niezwłocznego
powiadamiania o zdarzeniu PKBWL.

ZałącznikWielkość
2008_840_U.pdf58.26 KB
comments powered by Disqus