Obroty czaszy głównej spadochronu Sigma 513 po jej otwaciu 127/07

Data zdarzenia: 
22 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Chrcynno
Poland
52° 34' 21.5508" N, 20° 52' 26.3316" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 127/07

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Sigma 513
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
- PKBWL uznała, że na podstawie nadesłanej informacji zawartej w zgłoszeniu nie można określić przyczyny wystąpienia obrotów czaszy spadochronu, nie wyklucza się, iż obroty wynikały z deformacji czaszy spowodowanej nieprawidłowym otwarciem
- podjęła decyzję o zakończeniu badania, ponieważ ze względów profilaktycznych brak jest uzasadnienia prowadzenia dalszego nadzoru, wobec faktu braku formalnych możliwości wyegzekwowania od użytkownika przeprowadzenia badania

Komisja nie sformułowała zaleceń profilaktycznych

ZałącznikWielkość
2007_127_U.pdf761.99 KB
comments powered by Disqus