Uszkodzenie samolotu Aerospool WT-9 Dynamic SP-SOUL przez nieumiejętne lądowanie czasowo niezdolnego do pilotażu pilota 607/10

Data zdarzenia: 
23 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Aleksandrowice
Poland
49° 48' 17.9244" N, 19° 0' 16.6716" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 607/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Bielsko-Biała - Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Aerospool WT-9 Dynamic
Znaki rejestracyjne: SP-SOUL

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku lotniczego było nieumiejętne poprawianie błędu lądowania, w wyniku
czego nastąpiło uszkodzenie samolotu.

Jednocześnie z uwagi na stwierdzone uchybienia formalne w dokumentacji lotniczej pilota –
wpis w orzeczeniu lotniczo-lekarskim „czasowo niezdolny JAR-FCL3:175” Komisja postanowiła
odstąpić od dalszego badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3
lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.) po stwierdzeniu, że statek
powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną.

ZałącznikWielkość
2010_607_U.pdf61.13 KB
comments powered by Disqus