6

Zdarzenia lotnicze z udziałem samolotów Tecnam P2008 i Tecnam P2006 2020/3561 i 2020/3562

Data zdarzenia: 
5 November, 2020 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zdarzenia 2020/3561 oraz 2020/3562 miały miejsce w trakcie wykonywania lotów po kręgu nadlotniskowym.

Odesłanie pięciu samolotów na drugi krag i przerwanie startu jednego samolotu spowodowane obecnością dużej ilości ptaków w rejonie dróg startowych lotniska EPWA 345/07

Data zdarzenia: 
13 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 345/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska