Dobieg

Uszkodzenie się mechanizmu sterowania tylnym kołem samolotu PZL-101 Gawron po przyziemieniu 1113/14

Data zdarzenia: 
18 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas lądowania, po przyziemieniu pilot stwierdził brak możliwości sterowania kołem tylnym.

Błędna interpretacja przez pilota samolotu Cirrus SR22 drogi technicznej jako TWY „B” 482/14

Data zdarzenia: 
25 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Pilot samolotu Cirrus SR 22 podczas dobiegu po lądowaniu na RWY 10 otrzymał instrukcję zwolnienia drogi startowej w „pierwszą w prawo”, czyli TWY „B”.

Rozłączenie połówek steru wysokości podczas dobiegu samolotu ATR-72-200 712/11

Data zdarzenia: 
24 June, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Dnia 24.06.2011 podczas dobiegu z użyciem rewersu po lądowaniu w EDDT nastąpiło rozłączenie połówek steru wysokości.

Rozłączenie połówek steru wysokości podczas dobiegu samolotu ATR-72-200 535/11

Data zdarzenia: 
30 May, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: Dnia 30.05.2011 podczas dobiegu z użyciem rewersu (przy wykorzystaniu 50% dostępnej dla rewersu mocy) po lądowaniu w EPWA, przy prędkości 60kt nastąpiło rozłączenie połówek steru wysokości.

Poślizg podczas lądowania samolotu P180 Avanti 1694/13

Data zdarzenia: 
21 October, 2013 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie dobiegu po lądowaniu samolot przemieścił się na skutek odczuwanego poślizgu w prawo od linii centralnej drogi startowej.

Zdarzenie samolotu DIAMOND Da-20 na lotnisku Warszawa-Babice 754/10

Data zdarzenia: 
24 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Po wylądowaniu i zakończeniu dobiegu na pasie betonowym 10, w trakcie kołowania do progu 10 po pasie w celu kolejnego startu, pilot stwierdził, że samolot traci kierunek w prawo i przerwał kołow