Lot trasowy

Brak łączności radiowej załogi samolotu Cessna 560XL SP-KCS ze służbą ruchu lotniczego w FIR Padwa 563/10

Data zdarzenia: 
20 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 563/10

Miejsce zdarzenia: FIR Padwa (LIPP)
Państwo: Włochy