Lot trasowy

Naruszenie strefy zakazanej EPP-13 przez niezidentyfikowany samolot 332/06

Data zdarzenia: 
13 October, 2006 - 13:55

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 332/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna Warszawa
Państwo: Polska

Wlot w przestrzeń strefy zakazanej przez pilota samolotu P28A SP-KWR 327/06

Data zdarzenia: 
15 October, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 327/06

Miejsce zdarzenia: Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot P28A

Przelot i lądowanie bez zgody właściwych służb ruchu lotniczego samolotu An-2 SP-TWL 316/06

Data zdarzenia: 
29 September, 2006 - 15:30

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 316/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna lotniska Użgorod
Państwo: Ukraina

Spózniona reakcja instruktora na bład ucznia-pilota samolotu CH-601 „Zodiak” OK-LUA 45 308/06

Data zdarzenia: 
30 September, 2006 - 09:00

Tytuł opracowania: Raport Końcowy

Miejsce zdarzenia: Piła
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot CH-601 „Zodiak”
Znaki rejestracyjne: OK-LUA 45

Numer akt: 308/06