Brak obrażeń pasażerów

Zdarzenie śmigłowca MI-2 podczas kołowania 305/08

Data zdarzenia: 
26 May, 2008 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas kołowania śmigłowca po wylądowaniu pilot usłyszał obcy dźwięk i stwierdził spadek obrotów nTS, które po kilku sekundach spadły do 0%. W czasie przeglądu silnika GTD-350 nr fabr.