Brak obrażeń pasażerów

Zdarzenie samolotu ATR 72 na lotnisku Wrocław-Strachowice 1224/11

Data zdarzenia: 
16 September, 2011 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie zniżania na poziomie przejściowym załoga ustawiła błędną wartość QNH na wysokościomierzach (1014 zamiast 1020), jako rezultat tego działania lot został wyrównany na wysokości 3300 ft –