Lot dla własnych potrzeb

Lądowanie na drzewie przez skoczka na spadochronie BT-80 wskutek niewłaściwej oceny warunków atmosferycznych 790/09

Data zdarzenia: 
19 September, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 790/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Mirosławice (EPMR)
Państwo: Polska