Stałe

Niezachowanie ostrożności przez osobę wypychającą szybowiec PW-6U SP-3676 przy starcie grawitacyjnym 64/05

Data zdarzenia: 
3 May, 2005 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 64/05

Miejsce zdarzenia: lądowisko Bezmiechowa
Państwo: Polska

Uchwała o ostąpieniu od badania wypadku z udziałem motolotni w Bobrownikach k/Nowej Soli 73/04

Data zdarzenia: 
8 May, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 73/04

Miejsce zdarzenia: Bobrowniki k/Nowej Soli
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia

Niewystarczająca ilość paliwa do kontynuowania zaplanowanego lotu śmigłowca Mi-2 SP-FST 283/07

Data zdarzenia: 
7 July, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 283/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Powidz (EPPW)
Państwo: Polska

Utrata kierunku podczas rozbiegu i przewrócenie się wózka paraplanu 118/03

Data zdarzenia: 
30 July, 2003 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 118/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Pobiednik (EPKP)
Państwo: Polska

Uszkodzenia przekładni głównej WR-2 śmigłowca Mi-2 Plus SP-SXA opiłkami z uszkodzonego łożyska 621/08

Data zdarzenia: 
26 August, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 621/08

Miejsce zdarzenia: Jarchlino k/Nowogardu
Państwo: Polska

Uszkodzenie łożyska i zablokowanie wału turbosprężarki silnika w śmigłowcu Mi-2 SP-SBN 540/08

Data zdarzenia: 
31 July, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 540/08

Miejsce zdarzenia: lotnisko Włocławek - Kruszyn (EPWK)
Państwo: Polska