Stałe

Wyrwanie linki antyflatterowej z wadliwego okucia podczas lotu motolotnią Stratus P-15 SP-MROB 396/10

Data zdarzenia: 
3 January, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 396/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Szczecin - Dąbie (EPSD)
Państwo: Polska

Uchwały dot. incydentów lotniczych z udziałem śmigłowców W-3 Sokół SP-SYA i SP-SUR spowodowanych wadliwym wykonaniem łopat 102/07 103/07 104/07

Data zdarzenia: 
19 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 102/07 i 103/07 (SP-SYA)