Stałe

Uderzenie nosem szybowca SZD-36 Cobra SP-2924 w nierówność terenu podczas dobiegu 198/04

Data zdarzenia: 
7 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 198/04

Miejsce zdarzenia: Kaczka, pow. ostrołęcki
Państwo: Polska

Uchwała dot. incydentu z udziałem szybowca PW-6U SP-3677 spowodowanego degradacją kadłuba 147/04

Data zdarzenia: 
9 July, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 147/04

Miejsce zdarzenia: Bezmiechowa Górna
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: szybowiec PW-6U

Usterka skrzynki rozruchowej i brak możliwości uruchomienia silnika śmigłowca MI-2 SP-ZXY 1057/10

Data zdarzenia: 
15 September, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1057/10

Miejsce zdarzenia: lądowisko przyszpitalne Katowice Ligota
Państwo: Polska

Uszkodzenie śmigła, a następnie poszycia skrzydła motolotni iXess-13 SP-MPOB przez szybkę oderwaną od kasku pilota 663/10

Data zdarzenia: 
4 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 663/10

Miejsce zdarzenia: Słonawy k/Obornik Wlkp.
Państwo: Polska