Za wyciągarką

Zaczepienie i ciągnięcie liny wyciągarkowej przez szybowiec SZD-9 Bocian SP-3102 po symulacji przerwania startu 900/11

Data zdarzenia: 
23 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 900/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Aleksandrowice (EPBA)
Państwo: Polska

Zaklinowanie liny wyciągarkowej między elementami skrzydła szybowca SZD-9bis Bocian SP-3799 896/11

Data zdarzenia: 
24 July, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 896/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rybnik - Gotartowice (EPRG)
Państwo: Polska