Za wyciągarką

Przeciągnięcie skrzydła paralotni Katenga 2 podczas startu za wyciągarką 263/09

Data zdarzenia: 
3 May, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 263/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Przasnysz (EPPZ)
Państwo: Polska