Utrata siły nośnej przez paralotnię Swing Astral 2.26 podczas holowania i zderzenie pilota z ziemią 65/04

Data zdarzenia: 
1 May, 2004 - 19:00

Lokalizacja

Poland
53° 57' 7.362" N, 17° 56' 43.728" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 65/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Borsk
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia Swing Astral 2.26
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyną wypadku:
- była utrata siły nośnej holowanej paralotni.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia mógł być stan techniczny paralotni,
wynikający z różnicy długości linek nośnych pomiędzy stanem faktycznym a założeniami
producenta, co mogło mieć wypływ na zachowanie skrzydła w locie na holu.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja nie formułowała nowych zaleceń profilaktycznych.

Komentarze:
Komisja przypomina, że paralotnie powinny być eksploatowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
Skrzydło paralotni podczas lotu za wyciągarką eksploatowane jest w zakresie kątów natarcia,
które nie występują w locie swobodnym i nawet niewielkie zmiany parametrów technicznych
paralotni mogą skutkować niepoprawnym zachowaniem się paralotni podczas holu.
Niektóre modele paralotni nie zachowują się poprawnie w trakcie holowania. Margines
bezpieczeństwa podczas holowania takich paralotni jest bardzo niewielki. W przypadku
paralotni Swing Astral 2 producent zezwala na starty z użyciem wyciągarki, lecz zaznacza, że
podczas tego rodzaju startów występuje większe ryzyko przeciągnięcia skrzydła paralotni. 2/2

Stosowanie przez pilotów dodatkowego wyposażenia w praktyce zależy wyłącznie od ich
decyzji. Zdaniem Komisji stosowanie hol-patentu w znaczący sposób wpływa na
zabezpieczenie przed przeciągnięciem paralotni podczas startu z wykorzystaniem holu.

ZałącznikWielkość
2004_65_U.pdf226.54 KB
comments powered by Disqus