Trzykrotny spadek prędkości samolotu Saab 340A SP-MRB i przeciągnięcie statku powietrznego podczas wznoszenia 1338/10

Data zdarzenia: 
2 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

42° 34' 27.0012" N, 21° 2' 8.9988" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1338/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Prisztina (BKPR/LYPR)
Państwo: Kosowo

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Saab 340A
Znaki rejestracyjne: SP-MRB

Przyczyna incydentu:
Prawdopodobną przyczyną incydentu lotniczego był:
Niezamierzony wlot statku powietrznego w fazie naboru wysokości w strefę silnej turbulencji
związanej z możliwym występowaniem silnych zawirowań powietrza (rotorów) powstałych po
zawietrznej stronie pasma górskiego.

Zalecenia profilaktyczne:
Komisja akceptuje zalecenia profilaktyczne sformułowane przez firmę SkyTaxi polegające na:
• przeprowadzaniu (podczas obowiązkowych sprawdzianów umiejętności u operatora - OPC)
treningów wyprowadzania samolotu z położeń nienormalnych/niebezpiecznych (abnormal
attitude recovery) oraz treningów z wyprowadzania samolotu z przeciągnięcia (stall warning
recovery). Traktowaniu powyższych elementów treningów jako obowiązkowych.
Wprowadzeniu odpowiedniej zmiany do części D Instrukcji Operacyjnej – Protokół OPC;
• przeprowadzeniu na podstawie sporządzonej wizualizacji oraz zapisów z FDR
odpowiedniego szkolenia zapoznawczego z załogami latającymi. Zwróceniu szczególnej
uwagi na bezwładność systemu autopilota w momencie przejścia z modu IAS do modu VS;
• wprowadzeniu zalecenia dla załóg lotniczych w przypadku wystąpienia gwałtownego
spadku prędkości: natychmiast przejść w ręczne sterowanie statkiem powietrznym co
pozwoli na szybsze i efektywniejsze zmniejszenie kąta pochylenia oraz kąta natarcia.

ZałącznikWielkość
2010_1338_U.pdf62.42 KB
comments powered by Disqus