Zdarzenie lotnicze podczas lotu szkolnego z udziałem samolotu Socata TB-9 2428/16

Data zdarzenia: 
8 September, 2016 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Lotnisko Krosno (EPKR)
Poland
49° 40' 59.0016" N, 21° 44' 1.1112" E

 Opis: W trakcie samodzielnego lotu szkolnego VFR uczeń-pilot utrzymywał wysokość 3200 ft AMSL. Po minięciu miejscowości Pisarowce w dolocie do punktu „India” ATZ Krosna, pilot rozpoczął zniżanie do wysokości 2000 ft AMSL, w związku z prognozą pogody, świadczącą o dużej wilgoci w powietrzu włączył podgrzew gaźnika,. Po zakończeniu zniżania pilot wykonał lot do pasa 29 lotniska EPKR i wyłączył podgrzew gaźnika. Pilot przyziemił samolot z zamiarem wykonania „konwojera”, jednak po przestawieniu klap i przepustnicy w położenie startowe zauważył powolne zwiększanie się obrotów silnika, które osiągnęły maksymalną wartość 2000 RPM, przy pełnym otwarciu przepustnicy. Start samolotu został przerwany, przepustnica ustawiona w położenie IDLE, podczas dobiegu silnik zgasł. Pilot próbował ponownie uruchomić silnik, co udało się dopiero po około 2-3 minutach przy kolejnej próbie. Po uruchomieniu zgłosił chęć kołowania do progu drogi startowej celem wykonania naziemnej próby silnika, od kontrolera z wieży EPKR otrzymał polecenie kołowania pod hangar oraz skontaktowania się z OKL Rzeszów przed wykonaniem następnego lotu. Pod hangarem pilot wyłączył silnik. Ponowne uruchomienie silnika przeprowadzone wraz z jednym z instruktorów z Krosna, nie powiodło się. Po otrzymaniu informacji o sytuacji OKL Politechniki Rzeszowskiej wysłał mechanika wraz z dwoma instruktorami do Krosna. Po przybyciu mechanik uruchomił samolot bez dalszych problemów, wykonał pełną próbę silnika na ziemi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w pracy silnika. Uczeń-pilot z instruktorem na pokładzie wrócili do EPRJ samolotem, w trakcie lotu nie napotkano dalszych problemów. W bazie technicznej OKL Politechniki Rzeszowskiej dokonano sprawdzenia układu zapłonowego. Przerywacze lewego i prawego iskrownika zostały wymienione, wyczyszczono świece zapłonowe, ponownie wykonano próby silnika na ziemi – silnik uruchamiał się i pracował poprawnie. Warunki meteorologiczne tego dnia odgrywały kluczową rolę ze względu na zawartość wilgoci w powietrzu. Prawdopodobieństwo oblodzenia gaźnika w danych warunkach atmosferycznych było dość duże.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Krosno (EPKR)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Socata TB-9

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 2428/16

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20162428rk.pdf208.35 KB
comments powered by Disqus