Złożenie się przedniego podwozia po przyziemieniu samolotu Piper PA-28R SP-FOT wskutek zużycia eksploatacyjnego mechanizmu podwozia 288/04

Data zdarzenia: 
15 November, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
52° 42' 58.896" N, 15° 30' 41.7636" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 288/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Lipki Wielkie
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-28R-200 Arrow II
Znaki rejestracyjne: SP-FOT

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną incydentu, polegającego na złożeniu się przedniego
podwozia podczas kołowania po przyziemieniu, było zużycie eksploatacyjne mechanizmu
chowania i wypuszczania przedniego podwozia, przyspieszone wskutek częstego kołowania
i manewrów na nierównych i nieutwardzonych nawierzchniach oraz nieodpowiednia
regulacja mechanizmu chowania i wypuszczania przedniego podwozia, wskutek
niedostosowania obsługi do warunków użytkowania podwozia.

Zalecenia profilaktyczne:
Zaleceń profilaktycznych Komisja nie formułuje.

ZałącznikWielkość
2004_288_U.pdf56.95 KB
comments powered by Disqus