Zdarzenie balonu KUBICEK BB42 SP-BDF w miejscowości Lublin 617/12

Data zdarzenia: 
17 June, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 14' 53.016" N, 22° 34' 13.008" E

Opis: Pilot zamierzał wykonać lot balonem wraz z czwórką znajomych. Po przybyciu na miejsce startu i ocenie warunków atmosferycznych, pilot zdecydował o przygotowaniu balonu i wykonaniu lotu. W trakcie przygotowywania balonu, lina kotwicząca (wyczepu) została przymocowana do przyczepy pojazdu służącego do transportu balonu. Po napełnieniu powłoki gorącym powietrzem i wykonaniu kontroli przed startem, pasażerowie zajęli miejsca w koszu balonu. W czasie napełniania balonu, wykonywania kontroli przedstartowych i zajmowania miejsc przez pasażerów nie było podmuchów wiatru. Jednak w pewnym momencie wystąpił silny podmuch, który uniósł balon na wysokość około 2 m, przesuwając jednocześnie przyczepę, do której przymocowane było kotwiczenie (lina wyczepu). Wówczas pilot podjął decyzję o wykonaniu startu. Zwolnił wyczep i używając palnika podgrzewał powietrze w powłoce. Balon opadł i sunął po ziemi w kierunku pobliskiego warsztatu. Na chwilę wzniósł się tuż na wysokość 1 – 1,5 m lecz pomimo ciągłego użycia palnika balon leciał na wysokości, która uniemożliwiała przelecenie nad budynkiem parterowego warsztatu. Wtedy pilot, tuz przed przeszkodą podjął decyzję o przerwaniu startu, używając systemu szybkiego opróżniania powłoki. Odległość, w której stał kosz przed startem, do miejsca zatrzymania się kosza po przerwanym starcie, wynosiła 65 m. Kosz balonu zatrzymał się tuż przed ogrodzeniem, rama palnika została uszkodzona o elementy ogrodzenia, a powłoka opadała na warsztat. Część uszkodzeń powłoki powstała podczas ściągania z budynku warsztatu.

Miejsce zdarzenia: Lublin

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Balon KUBICEK BB42

Znaki rejestracyjne: SP-BDF

Numer akt: 617/12

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20120617U.pdf151.89 KB
comments powered by Disqus