Nieprawidłowe otwarcie się czaszy spadochronu Falcon 300 183/07

Data zdarzenia: 
19 May, 2007 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Gliwice
Poland
50° 16' 9.048" N, 18° 40' 17.1696" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 183/07

Miejsce zdarzenia: Gliwice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Falcon 300
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna incydentu:
nie udało się ustalić przyczyny incydentu lotniczego, polegającego na nieprawidłowym otwarciu się czaszy spadochronu głównego.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Zdarzenie omówiono na odprawie po skokach, zwracając uwagę na prawidłowość decyzji
podjętej przez ucznia-skoczka, polegającej na zastosowaniu procedury awaryjnej,
2. W celu zmniejszenia ryzyka podobnych zdarzeń, układającym spadochrony zwrócono
uwagę na konieczność kontroli linek sterowniczych pod względem ich skręcenia oraz
utrzymywania stałego naprężenia linek nośnych w trakcie ich zaplatania.

ZałącznikWielkość
2007_183_U.pdf55.21 KB
comments powered by Disqus