Śmiertelne obrażenia pilota paralotni z napędem Revolution 26 po gwałtownym przyziemieniu 47/11

Data zdarzenia: 
22 January, 2011 - 13:30

Lokalizacja

Poland
52° 22' 16.896" N, 20° 48' 0.612" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 47/11

Miejsce zdarzenia: Łomna Las k/Czosnowa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia z napędem Revolution 26 / silnik SKY 100
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyna wypadku:
Wykonanie startu w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania materiałami, nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

Komentarz:
Piloci, którzy jak paralotniarze nie podlegają żadnemu systemowi okresowej kontroli
wiadomości teoretycznych, powinni we własnym zakresie utrwalać posiadaną wiedzę, również
w zakresie meteorologii i stale ją rozszerzać.

ZałącznikWielkość
2011_47_U.pdf59.13 KB
comments powered by Disqus