Zerwanie linki sterowniczej podczas otwierania czaszy głównej spadochronu Mars 330 261/07

Data zdarzenia: 
23 June, 2007 - 18:20

Lokalizacja

Chrcynno
Poland
52° 34' 22.8864" N, 20° 52' 32.3544" E

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentu lotniczego

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: spadochron Mars 330
Znaki rejestracyjne: -

Numer akt: 261/07

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2007_261_RK_AK.pdf255.14 KB
comments powered by Disqus