Wyłączenie się silnika samolotu AT-3 R100 SP-KOS wskutek wadliwego działania gałki sterowania silnikiem 265/04

Data zdarzenia: 
23 September, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 15' 58.878" N, 20° 54' 35.7768" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 265/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Aero AT-3 R100
Znaki rejestracyjne: SP-KOS

Przyczyna incydentu:
Nadmierne (siłowe) wyciągnięcie prawej (umiejscowionej w płaszczyźnie symetrii
samolotu) gałki sterowania silnikiem, przy jednoczesnej nieprawidłowej synchronizacji
gaźników, co mogło spowodować wyłączenie się silnika przy zmniejszaniu mocy do biegu
jałowego.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
Nieprawidłowe wykonanie synchronizacji gaźników.

Zalecenia profilaktyczne:
Wprowadzenie dodatkowego zderzaka na prawym popychaczu sterowania mocą, co zapobiega
wyłączeniu się silnika przy zmniejszaniu mocy do biegu jałowego, nawet przy nadmiernym
(siłowym) wyciągnięciu gałki prawej przy jednoczesnej nieprawidłowej synchronizacji
gaźników.
Wg oświadczenia Producenta zmianę, o której mowa wprowadzono na wszystkich samolotach
będących w eksploatacji.

ZałącznikWielkość
Uchwała64.69 KB
comments powered by Disqus