Usterka i lądowanie przy niezablokowanym podwoziu samolotu Piper PA-28R SP-AIM 95/09

Data zdarzenia: 
24 February, 2009 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 6' 35.6976" N, 22° 1' 35.184" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 95/09

Miejsce zdarzenia: lotnisko Rzeszów - Jasionka (EPRJ)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Piper PA-28R 200
Znaki rejestracyjne: SP-AIM

Przyczyna incydentu:
1. Nieustalona usterka przełącznika "MASTER", która spowodowała okresowy zanik napięcia na szynie głównej podczas wypuszczania podwozia, w wyniku czego podwozie samolotu pozostawało w pozycji odblokowanej, w nieznanej załodze konfiguracji.
2. Prawdopodobnie zbyt krótkie naciśnięcie zaworu spustowego awaryjnego wypuszczania podwozia i nadmierne zużycie sprężyn odciągających, co spowodowało brak blokady podwozia głównego w pozycji otwarte i jego powolne chowanie się na dobiegu.

Zalecenia profilaktyczne:
1. Omówić szczegóły zdarzenia na najbliższej konferencji lotno-technicznej FLY Polska
2. Wprowadzić jako element szkolenia, na użytkowanych samolotach z chowanym podwoziem, szkolenie z budowy i zasady działania podwozia oraz naziemne szkolenie praktyczne z techniki awaryjnego zrzutu podwozia.

ZałącznikWielkość
2009_95_U.pdf730.32 KB
comments powered by Disqus