Zwarcie styków w mikrofonie F/O i utrata łączności samolotu ATR-42 SP-EDE 13/06

Data zdarzenia: 
25 January, 2006 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 13/06

Miejsce zdarzenia: Przestrzeń powietrzna na trasie Poznań-Monachium
Państwo: Brak

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot ATR-42
Znaki rejestracyjne: SP-EDE

Przyczyna incydentu:
Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata łączności spowodowana zwarciem styków w mikrofonie F/O poprzez zalanie mikrofonu gęstą cieczą.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2006_13_U.pdf90.07 KB
comments powered by Disqus