Rozpoczęcie rozbiegu przez pilota samolotu Zlin 526F SP-EMN z przełącznikiem chowania podwozia w pozycji "schowane" 114/03

Data zdarzenia: 
27 July, 2003 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
50° 37' 54.6132" N, 17° 46' 56.9568" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 114/03

Miejsce zdarzenia: lotnisko Opole - Polska Nowa Wieś (EPOP)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Zlin 526F
Znaki rejestracyjne: SP-EMN

Przyczyna incydentu:
Niezgodne z lista kontrolną wykonanie czynności pilota przed startem, w wyniku czego pilot rozpoczął rozbieg samolotu z przełącznikiem chowania podwozia w położeniu "schowane", przy włączony głównym przełączniku sterowania podwoziem.

Zalecenia profilaktyczne:
- Omówić incydent z personelem latającym i technicznym Aeroklubów eksploatujących samoloty Zlin 526F
- Nie dopuszczać osób postronnych do samolotów oczekujących na stojankach na start bez opieki upoważnionych przedstawicieli aeroklubu

ZałącznikWielkość
2003_114_U.pdf483.42 KB
comments powered by Disqus