Uchwała o odstąpieniu od badania wypadku samolotu Zlin 526AFS SP-CSY 218/08

Data zdarzenia: 
1 May, 2008 - 12:03

Lokalizacja

Poland
52° 31' 32.6244" N, 18° 54' 12.6036" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 218/08

Miejsce zdarzenia: Kłobia k/Włocławka
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Zlin 526AFS
Znaki rejestracyjne: SP-CSY

PKBWL biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia (brak świadectwa rejestracji) oraz wynik badania na zawartość alkoholu we krwi pilota (zmierzona zawartość 1,7 promila alkoholu etylowego we krwi), postanowiła:

Odstąpić od badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 696 z zm.):
"W przypadku stwierdzenia, że: [...]
2) Osoba używająca statku powietrznego była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających [...]
3) Statek powietrzny został zbudowany lub był uzytkowany niezgodnie z obowiązującymi przepisami
- Komisja może odstąpić od badania wypadku lub incydentu lotniczego, powiadamiając jednocześnie właściwe organy o podejrzeniu naruszenia przepisów karnych.

ZałącznikWielkość
2008_218_U.pdf683.14 KB
comments powered by Disqus