Uchwała dot. poważnego incydentu uderzenia skrzydłem samolotu IŁ-76MD RA-78842 w maszt oświetleniowy na płycie lotniska EPGD 708/09

Data zdarzenia: 
28 August, 2009 - 11:33

Lokalizacja

Poland
54° 22' 46.8084" N, 18° 28' 24.1896" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 708/09

Miejsce zdarzenia: płyta postojowa nr 1 lotniska Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot IŁ-76MD
Znaki rejestracyjne: RA-78842

Przyczyna incydentu:
1. Niewłaściwa organizacja wyznaczenia drogi kołowania statku powietrznego do planowanego
tymczasowego miejsca postoju polegająca na:
• zmianie uprzednio prawidłowo opracowanej drogi kołowania statku powietrznego;
• wyznaczeniu w dniu przylotu nowej drogi kołowania statku powietrznego bazującej na
niewłaściwie wyznaczonym punkcie odniesienia.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu incydentu było:
Nieprzestrzeganie zasady umiejscowienia koordynatora ruchu lotniczego naziemnego na linii
przeszkód w celu możliwości dokładnego określenia bezpiecznej odległości przeszkód w stosunku
do kołującego statku powietrznego.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami proponuje wprowadzenie następujących zaleceń
profilaktycznych:
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
1. Opracować i wprowadzić system szkolenia koordynatorów ruchu lotniczego naziemnego,
którzy bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo statku powietrznego na płycie postojowej.
Program powinien uwzględniać specyfikę funkcjonowania portów regionalnych.
Zarządzający Portem lotniczym Gdańsk-Rębiechowo
1. Przeanalizować obowiązującą i zawartą w Instrukcji Operacyjnej Portu w Gdańsku procedurę
dotyczącą wprowadzania na stanowiska postojowe statków powietrznych nietypowych
rozmiarowo z uwzględnieniem zaleceń zawartych w Załączniku 14 do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym.
2. Na etapie organizacji wprowadzania nietypowych rozmiarowo statków powietrznych na
tymczasowe miejsca postojowe uwzględniać możliwość wykorzystania większej liczby
koordynatorów ruchu lotniczego naziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem ich ustawienia
na linii przeszkód celem zabezpieczenia przed możliwością błędnej oceny odległości statku
powietrznego w stosunku do przeszkód.

ZałącznikWielkość
2009_708_U.pdf63.68 KB
comments powered by Disqus