Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing B 737-800 SP-ENL 2019/4473

Data zdarzenia: 
29 September, 2019 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Spain

 Opis: Po starcie z lotniska LEMD na wysokości ok. 2000 ft, CC1 (szefowa personelu pokładowego) oraz CC4 (członek personelu pokładowego) usłyszały głośny świst wydobywający się z przedniego bufetu oraz poczuły gwałtowny spadek temperatury, o czym poinformowały Kapitana (CPT). CPT nie zaobserwował sygnalizacji niezamkniętych drzwi samolotu. Podczas dalszego wznoszenia personel pokładowy stwierdził brak możliwości hermetyzacji samolotu niezależnie od użytego modu (trybu). Zatrzymano dalsze wznoszenie samolotu na poziomie 100FL (Flight level) i wykonano procedurę „AUTO FAIL or Unscheduled Pressurization Change”. CPT podjął decyzję o powrocie na lotnisko LEMD. Po wylądowaniu, CC1 zauważyła, że przy drzwiach 1L jest duża szczelina. Drzwi były zamknięte, a klamka w pozycji poziomej. Przybyli mechanicy stwierdzili niewłaściwie zamknięte drzwi. Przed startem nikt z personelu naziemnego nie informował o niewłaściwym zamknięciu drzwi. Również CC1 stwierdziła, że po zamknięciu i uzbrojeniu drzwi nie była widoczna żadna szczelina. Ze względu na nieprawidłowe położenie drzwi, CC1 nie mogła sama ich otworzyć i musiała prosić o to pilota. Po otwarciu drzwi mechanicy wykonali inspekcję wzrokową, która nie wykazała jakichkolwiek nieprawidłowości. Po ponownym zamknięciu drzwi przeprowadzono test „zwiększenia ciśnienia w kabinie, który zakończył się wynikiem pozytywnym.

Miejsce zdarzenia: Rejon kontrolowany lotniska TMA Madryt (LEMD)

Państwo: Hiszpania

Rodzaj i typ statku powietrznego: Boeing B 737-800

Znaki rejestracyjne: SP-ENL

Numer akt: 2019/4473

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
2019_4473_uchwala.pdf154.38 KB
comments powered by Disqus