E170

Zdarzenie lotnicze podczas zniżania samolotu EMBRAER E170-100 1465/13

Data zdarzenia: 
10 September, 2013 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas zniżania do podejścia w GDN na EICAS pojawił się komunikat FLAPS LO RATE, a następnie podczas wypuszczania klap FLAPS FAIL.

Problem techniczny z hermetyzacją kabiny w samolocie Embraer E170 2634/15

Data zdarzenia: 
22 December, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Problem techniczny z hermetyzacją kabiny zgłoszony po starcie. Samolot zawrócił do EPWA. Załoga nie zgłaszała stanu zagrożenia. Po lądowaniu załoga złożyła ASR.

Zdarzenie lotnicze podczas wznoszenia samolotu Embraer E170 2631/15

Data zdarzenia: 
21 December, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas wznoszenia, przy przekraczaniu poziomu lotu FL 180 pojawiła się sygnalizacja "BLEED 2 LEAK". Załoga przeprowadziła czynności zgodnie z listą kontrolną QRH BLEED 1 (2) LEAKAGE.

Zdarzenie lotnicze na lotnisku EBBR z udziałem samolotu Embraer E170 2538/15

Data zdarzenia: 
5 December, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po uruchomieniu APU w BRU na EICAS pojawiła sie sygnalizacja "APU GEN OFF BUS". Po zresetowaniu systemu, usterka wystąpiła ponownie. Poinformowano MCC w WAW i obsługę techniczną w BRU.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Embraer E170 2132/15

Data zdarzenia: 
2 October, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Brak wskazań zmiany wysokości kabinowej podczas wznoszenia samolotu. Niesprawność systemu wskazań hermetyzacji kabiny.

Zawrócenie rejsu do lotniska startu samolotu Embraer E170 2005/15

Data zdarzenia: 
15 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie z WAW, załoga przestawiła dźwignię sterowania podwoziem w pozycję UP (schowane).

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Embraer E170 2087/15

Data zdarzenia: 
24 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas lotu wystąpiła sygnalizacja Bleed 1 Leak. Załoga zdecydowała o powrocie do WAW. Kapitan nie deklarował sytuacji Emergency. Lądowanie odbyło się bez uwag.

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Embraer E170 1962/15

Data zdarzenia: 
11 September, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie samolotu, na poziomie lotu około 200, pojawiła się sygnalizacja Bleed 1 Leak.

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu Embraer E170 1463/15

Data zdarzenia: 
23 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas podejścia w KTW, przy wypuszczaniu klap do pozycji 3 pojawiła się sygnalizacja "FLAP FAIL".

Zdarzenie lotnicze podczas obsługi naziemnej samolotu Embraer 170 212/14

Data zdarzenia: 
18 February, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie obsługi naziemnej z uwagi na niesprawne APU załoga zamówiła usługę podgrzania wnętrza samolotu. Wykorzystano do tego celu agregat grzewczy Guinault GR130V5 nr 1027.