SB340

Saab 340

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Saab 340A 1691/15

Data zdarzenia: 
13 August, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas lotu na poziomie przelotowym FL 150 w kabinie załogi nastąpiło pęknięcie lewej przedniej szyby.

Zdarzenie lotnicze podczas rozbiegu samolotu Saab 340A 2028/14

Data zdarzenia: 
12 November, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas rozbiegu samolotu, przy prędkości około 70 kts, załoga zaobserwowała ostrzeżenie „CONFIG WARNING” na CWP.

Zdarzenie lotnicze podczas startu z lotniska LFGJ samolotu Saab 340 2220/14

Data zdarzenia: 
29 October, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga samolotu Saab 340 podczas przygotowania do odlotu z lotniska LFGJ, zapoznała się m.in.

Zdarzenie lotnicze podczas podejścia do lądowania samolotu SAAB 340 1010/15

Data zdarzenia: 
15 June, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas podejścia do lądowania, na wysokości 4000 ft, załoga zaobserwowała pojawienie się sygnału ostrzeżenia o nieprawidłowej pracy prawego generatora prądu przemiennego.

Nierównomierna praca silnika w trakcie rozbiegu samolotu SAAB-340A 832/14

Data zdarzenia: 
11 June, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: W trakcie rozbiegu, przy prędkości ok. 40 kt nastąpiła nierównomierna praca lewego silnika z gwałtownym spadkiem jego obrotów i słyszalnymi detonacjami.

Zdarzenie lotnicze w trakcie rozbiegu samolotu SAAB-340A 1427/14

Data zdarzenia: 
18 August, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: W trakcie rozbiegu, przy prędkości ok. 100 kt IAS załoga zaobserwowała znaczne wahania
temperatury ITT na turbinie lewego silnika. Stery przejął dowódca statku powietrznego i przerwał

Błąd załogi polegający na nieprawidłowym operowaniu dźwigniami sterowania silników w trakcie kołowania samolotu SAAB 340 443/14

Data zdarzenia: 
15 April, 2014 (godzina nieokreślona)
Opis: Po lądowaniu na RWY 33 w trakcie kołowania po TWY W pierwszy oficer wykonując czynności po lądowaniu zgodnie z „AFTER LANDING CHECKLIST” w wyniku błędnego operowania dźwigniami CO

Niezgodny z zapisami SOP start i wznoszenie samolotu SAAB 340 410/14

Data zdarzenia: 
28 March, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Załoga wykonywała przebazowanie samolotu, bez pasażerów. Pilotem lecącym był dowódca.

Rozpoczęcie kołowania z wyłączonym systemem sterowania przednimi kołami samolotu SAAB 340 112/14

Data zdarzenia: 
22 January, 2014 (godzina nieokreślona)
Opis: Samolot miał przekołować z płyty postojowej do stacji paliwowej. Podczas chowania schodów mechanik powiadomił dowódcę, że pozostawił szpilki zabezpieczające w podwoziu.

Brak sygnalizacji wypuszczenia przedniego podwozia podczas lądowania samolotu SAAB-340A 1687/14

Data zdarzenia: 
18 September, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas lądowania, po wypuszczeniu podwozia, stwierdzono brak sygnalizacji wypuszczenia przedniego podwozia.