Krajowy

Zdarzenie spadochronu VISION 119 na lotnisku Elbląg 1209/12

Data zdarzenia: 
15 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek (1830 skoków) brał udział w skoku na zadanie RW-3 z wysokości 3000 m. Otwarcie czaszy głównej zostało zainicjowane na wysokości około 1000 m.

Zdarzenie spadochronu SAFIRE 149 w miejscowości Chrcynno k/Nasielska 1211/12

Data zdarzenia: 
16 September, 2012 (godzina nieokreślona)

Opis: Skoczek wykonywał skok z wysokości około 7000 m AMSL. Po zakończeniu zadania wykonywanego podczas swobodnego spadania, skoczek przystąpił do otwarcia czaszy głównej.