Płozy

Wygenerowanie przestrogi GEN DISCON na pokładzie śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXH spowodowane uszkodzeniem głównej skrzynki elektrycznej 109/11

Data zdarzenia: 
12 February, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 109/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Uszkodzenie płozy ogonowej śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXY przez nieumyślne ściągnięcie steru na siebie przez instruktora 100/11

Data zdarzenia: 
10 February, 2011 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 100/11

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Powstanie nienaturalnych drgań śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXP w płaszczyźnie poziomej podczas lotu 1453/10

Data zdarzenia: 
30 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1453/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Wrocław - Strachowice (EPWA)
Państwo: Polska

Rozwarstwienie struktury kompozytowej łopaty wirnika głównego śmigłowca Eurocopter EC135 SP-HXK wywołane wadą konstrukcyjną 1302/10

Data zdarzenia: 
27 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1302/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Kraków - Balice (EPKK)
Państwo: Polska

Uszkodzenie jednej z łopat wirnika nośnego śmigłowca Robinson R44 SP-HPY spowodowane prawdopodobnie zderzeniem z ptakiem 985/09

Data zdarzenia: 
28 October, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 985/09

Miejsce zdarzenia: Warszawa, ul. Ostrobramska
Państwo: Polska

Uszkodzenie popychacza wirnika ogonowego śmigłowca Eurocopter EC145 SP-HIL wykryte podczas przeglądu 674/10

Data zdarzenia: 
8 July, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 674/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Warszawa - Babice (EPBC)
Państwo: Polska

Wyświetlenie na ekranie CAD śmigłowca Eurocopter 135 SP-HXL ostrzeżenia o obecności opiłków w przekładni głównej 1401/10

Data zdarzenia: 
17 December, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1401/10

Miejsce zdarzenia: lotnisko Gdańsk - Rębiechowo (EPGD)
Państwo: Polska

Wahania wskazań obrotów wirnika nośnego śmigłowca Eurocopter 135 SP-HXO spowodowane uszkodzeniem dajnika obrotów 1282/10

Data zdarzenia: 
21 November, 2010 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1282/10

Miejsce zdarzenia: rejon lądowiska EPSA
Państwo: Polska