Ograniczenie kontroli wykonywanej trasy lotu do wskazań odbiornika GPS i utrata orientacji geograficznej przez pilota samolotu Zlin 43 OK-FOH 664/08

Data zdarzenia: 
7 September, 2008 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
51° 43' 18.8004" N, 19° 23' 53.3004" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 664/08

Miejsce zdarzenia: Łódź-Lublinek
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot Zlin 43
Znaki rejestracyjne: OK-FOH

Przyczyna incydentu:
Ograniczenie kontroli wykonywanej trasy lotu do wskazań odbiornika GPS.
Komentarz:
Wprowadzenie do wyposażenia statków powietrznych nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, szczególnie odbiorników GPS, nie powinno powodować zaniechania prowadzenia orientacji wzrokowej tj, klasycznego sposobu nawigowania. Właściwe przygotowanie nawigacyjne do wykonania lotu trasowego pozwoli pilotom pomyślnie dolecieć do celu nawet w przypadku niemożności wykorzystywania skomplikowanej i czasem zawodnej techniki.
Z uwagi na powtarzające się zdarzenia utraty orientacji geograficznej przy wykorzystywaniu jako podstawowego urządzenia do prowadzenia nawigacji odbiornika GPS Komisja przypomina, że zasadniczym sposobem prowadzenia nawigacji na trasie według przepisów VFR jest:
• wykonanie potrzebnych obliczeń nawigacyjnych;
• przestrzeganie zasad opracowywania mapy i sporządzenia planu lotu;
• opracowanie nawigacyjnego dziennika pokładowego;
• prowadzenie ciągłej orientacji wzrokowej.

Zalecenia profilaktyczne: Brak.

ZałącznikWielkość
2008_664_U.pdf61.7 KB
comments powered by Disqus