Zderzenie z latarnią motolotni Air Creation XP-15 SP-MPMR spowodowane obniżeniem lotu poniżej wysokości bezpiecznej 1054/10

Data zdarzenia: 
12 September, 2010 - 15:50

Lokalizacja

Poland
52° 33' 28.4688" N, 16° 0' 0.7704" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 1054/10

Miejsce zdarzenia: Mnichy k/Międzychodu
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: motolotnia Air Creation XP-15
Znaki rejestracyjne: SP-MPMR

Przyczyna wypadku:
Obniżenie lotu poniżej wysokości bezpiecznej, co doprowadziło do zderzenia motolotni
z latarnią.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było:
Znaczne zużycie eksploatacyjne, pogarszające właściwości lotne motolotni.

Zalecenia profilaktyczne:
Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi
w trakcie badania zdarzenia materiałami nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2010_1054_U.pdf59.56 KB
comments powered by Disqus