Przeciągnięcie skrzydła w trakcie zakrętu i zderzenie z ziemią pilota paralotni z napędem Nucleon 29 899/10

Data zdarzenia: 
13 August, 2010 - 08:00

Lokalizacja

Poland
54° 36' 10.7892" N, 18° 25' 6.5748" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 899/10

Miejsce zdarzenia: Kazimierz k/Rewy
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: paralotnia z napędem Nucleon 29 ECEXTREM
Znaki rejestracyjne: -

Przyczyną wypadku lotniczego był:
błąd techniki pilotażu polegający na utracie kontroli nad lotem podczas wykonywania na
małej wysokości zakrętu z dużym przechyleniem.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:
zmiana wysokości punktu podczepienia skrzydła do uprzęży.
Nie można wykluczyć, że w czasie wykonywania zakrętu zakończonego wypadkiem wystąpiło
zawirowanie powietrza lub podmuch, co mogłoby mieć wpływ na zwiększenie utraty wysokości
podczas wykonywania zakrętu.

Zalecenia profilaktyczne:
Nie formułowano zaleceń profilaktycznych.

Komentarz:
Przy zmianie konfiguracji podczepienia skrzydła należy dokonać analizy wpływu tych zmian na
wystąpienie ograniczeń w sterowaniu paralotnią, i dokonanie ewentualnych korekt w tym
zakresie wynikających z zaleceń producenta.

ZałącznikWielkość
2010_899_U.pdf63.5 KB
comments powered by Disqus