Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotów Cessna 172 SP-OTC oraz Aero AT, AT-3 – R100 SP-TPD 2020/1008

Data zdarzenia: 
18 March, 2020 - 15:21

Lokalizacja

Lotnisko Warszawa-Babice (EPBC)
Poland
52° 16' 9.0588" N, 20° 54' 25.9812" E

 Opis: 18 marca 2020 r. w rejonie lotniska Warszawa-Babice (EPBC) loty wykonywało około 8 statków powietrznych. Korespondencja radiowa była prowadzona w językach polskim i angielskim. O 15:21, po starcie z RWY2 28, załoga samolotu AT-3 zapytała AFISO o możliwość wykonania południowego kręgu nadlotniskowego (dwuzakrętowego). AFISO przekazał, że jest to możliwe na wysokości 1200 ft AMSL i poprosił o zgłoszenie pozycji z wiatrem nad wieżą, co załoga potwierdziła. O 15:22 załoga samolotu Cruiser zgłosiła prostą do RWY 28L z zamiarem wykonania pełnego lądowania. AFISO przekazał załodze, że RWY 28L jest wolna oraz informację o kierunku i prędkości wiatru. Po krótkiej chwili zgłosiła się załoga samolotu AT-3 informując, że jest na prostej z numerem 2 i zamierza wykonać konwojera na RWY 28R. AFISO przekazał, aby załoga kontynuowała podejście. O 15:23 na prostej do RWY 28L zgłosiła się załoga samolotu PS28 Cruiser z zamiarem wykonania konwojera na RWY 28L. AFISO poinformował załogę, aby kontynuowała podejście do RWY 28L z numerem 2, co załoga potwierdziła. Załoga samolotu Cruiser zauważyła w pobliżu samolot Cessna i zapytała, czy ten wykonuje podejście do RWY 28R. Załoga samolotu Cessna nie zgłosiła uprzednio ani swojej pozycji na prostej do RWY 28, ani swoich zamiarów po wykonaniu podejścia. AFISO przekazał informację o znanym mu ruchu, tj. o samolocie AT-3 podchodzącym do RWY 28R. Po chwili załoga samolotu Cessna podała swoje znaki rozpoznawcze i poinformowała, że wykonuje przejście na drugi krąg. Następnie załoga samolotu Cessna zapytała o możliwość wykonania kręgu południowego. AFISO nie odpowiedział na to pytanie, kontynuując korespondencję z załogami innych statków powietrznych. Załoga samolotu Cessna ponownie zapytała o możliwość wykonania kręgu południowego. AFISO przekazał, że jest to możliwe i podał wysokość kręgu.
W czasie dużego natężenia ruchu w kręgach nadlotniskowych, zarówno północnym jak i południowym, prowadzenie korespondencji radiowej, w tym zgłaszanie przez załogi statków powietrznych meldunków pozycyjnych, było znacznie utrudnione.
Wykonując lot w południowym kręgu nadlotniskowym, załoga samolotu AT-3 nie zgłosiła swojej pozycji z wiatrem. Wychodząc na prostą do RWY 28L, samolot AT-3 znalazł się przed samolotem Cruiser. W związku ze zmianą sytuacji na podejściu załoga samolotu Cruiser zdecydowała się na wykonanie przejścia na drugi krąg.
W opinii AFISO samolot AT-3 po przyziemieniu bardzo długo zajmował RWY 28L, wykonując powolny dobieg, pomimo intensywnego ruchu na prostej i samolotu, przed którym znalazł się na prostej. W opinii załogi samolotu AT-3 wejście na prostą, lądowanie, kołowanie i opuszczenie RWY 28L przebiegły standardowo. Chwilę wcześniej, o 15:24, załoga samolotu Cessna zgłosiła zamiar wykonania zakrętu w lewo w celu wykonania kręgu południowego do RWY 28. W czasie kołowania samolotu AT-3 na RWY 28L, AFISO upomniał załogę tego samolotu wskazując zauważone przez niego nieprawidłowości. Załoga samolotu AT-3 przekazała, że cały czas prowadziła korespondencję i nie chciała przeszkadzać. Wymiana opinii trwała 35s.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Warszawa-Babice (EPBC)

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Cessna 172 / Aero AT, AT-3 – R100

Znaki rejestracyjne: SP-OTC / SP-TPD

Numer akt: 2020/1008

Powiązane raporty: 2020/0987

ZałącznikWielkość
2020_1008_u.pdf205.09 KB
comments powered by Disqus