Zdarzenie śmigłowca ROBINSON R44 N4245K w trakcie operacji tankowania 564/10

Data zdarzenia: 
20 June, 2010 (godzina nieokreślona)

Opis: Przyczyną incydentu lotniczego polegającego na omyłkowym zatankowaniu
śmigłowca paliwem JET A-1 zamiast benzyną lotniczą 100LL było:
1. Niesprawdzenie przez operatora PETROLOT-u zgodności oznaczenia gatunku
paliwa przy wlewie do zbiornika śmigłowca z gatunkiem paliwa znajdującym się
w autocysternie;
2. Nieuzyskanie przez operatora PETROLOT-u potwierdzenia o gatunku paliwa na
Załączniku A 11 „Zamówienie paliwa” mimo, że konieczna była zmiana
koncówki do tankowania statku powietrznego;
mimo istnienia odpowiednich zapisów w instrukcji operacyjnej PETROLOT Nr dok
002, wydanie 4, zmiana 1, pkt 6.5.4.
3. Brak reakcji pilota na tankowanie śmigłowca niewłaściwym paliwem.

Miejsce zdarzenia: Nieokreślone

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Śmigłowiec ROBINSON R44

Znaki rejestracyjne: N4245K

Numer akt: 564/10

Powiązane raporty:

ZałącznikWielkość
20100564U.pdf52.69 KB
comments powered by Disqus