Zetknięcie się przestrzeni chronionych samolotów Boeing 737-800 i Embraer 145 306/04

Data zdarzenia: 
25 November, 2004 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Warszawa
Poland
52° 12' 20.5668" N, 20° 55' 28.7904" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 306/04

Miejsce zdarzenia: rejon FIR Warszawa
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot Boeing 737-800 / samolot Embraer 145
Znaki rejestracyjne:

Przyczyna incydentu:
Zetknięcie się teoretycznych przestrzeni chronionych zdefiniowanych wokół statków powietrznych biorących udział w zdarzeniu i wygenerowanie sygnalizacji Collision Alert [CA] przez system radarowy AMS 2000+ zgodnie z jego właściwościami.
Minimum separacji poziomej było zgodne z przepisami.

Zalecenia profilaktyczne:
Na podstawie wyników badania incydentu lotniczego, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi materiałami akceptuje przeprowadzone badanie incydentu przez Zespół Inspekcji ATC Agencji Ruchu Lotniczego i stawia następujący wniosek odnośnie zastosowania środków zapobiegawczych i środków mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa lotów:
Rozważyć wprowadzenie do Instrukcji operacyjnych (INOP) zapisu o obowiązku udzielania informacji o innym ruchu lotniczym [Traffic information] przez kontrolera ruchu lotniczego w przypadku wygenerowania przez system AMS 2000+ ostrzeżenia Collision Alert Warning [CAW] i/lub Collision Alert [CA] nawet, gdy statki powietrzne minęły się i są na rozbieżnych liniach drogi.

ZałącznikWielkość
2004_306_U.pdf165.9 KB
comments powered by Disqus