Poważne obrażenia ciała pilota i zniszczenie samolotu ultralekkiego Zenair CH-701 SP-SYDB wkutek zderzenia z ziemią po starcie 720/11

Data zdarzenia: 
28 June, 2011 - 21:00

Lokalizacja

Poland
53° 4' 47.2008" N, 20° 24' 40.194" E

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 720/11

Miejsce zdarzenia: Trzcianka k/Mławy
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samolot ultralekki Zenair STOL CH-701
Znaki rejestracyjne: SP-SYDB

Przyczyna wypadku:
Przyczyną wypadku było wykonanie startu z tylnym wiatrem, w kierunku zadrzewionego,
wznoszącego się terenu, przy niewielkich umiejętnościach pilotowania samolotu przez
osobę nieuprawnioną.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku lotniczego był brak reakcji ze strony osób
środowiska lotniczego Aeroklubu, gdzie samolot był przechowywany, na fakt wykonywania
lotów samodzielnych na samolocie przez osobę, która szkoliła się, a nie ukończyła szkolenia
w tym Ośrodku i wykonywała loty bez uprawnień.

Jednocześnie, ze względu na stwierdzone uchybienia formalne (brak uprawnień do pilotowania
statku powietrznego) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych postanowiła:
Odstąpić od dalszego badania zdarzenia lotniczego, w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z zm.):
„ […]1) statek powietrzny w chwili zdarzenia był używany przez osobę nieuprawnioną, […]”

Zalecenia profilaktyczne:
PKBWL nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.

ZałącznikWielkość
2011_720_U.pdf72 KB
comments powered by Disqus