Zdarzenie samolotu CESSNA 525A na lotnisku Bydgoszcz-Szwederowo 82/12

Data zdarzenia: 
30 January, 2012 (godzina nieokreślona)

Lokalizacja

Poland
53° 5' 48.516" N, 17° 58' 39.612" E

Opis: Po rozpoczęciu lotu z 4 pasażerami do Bolonii [LIPE], podczas wznoszenia po starcie z lotniska Bydgoszcz-Szwederowo [EPBY], po schowaniu podwozia i klap, na poziomie ok. FL120 i przy prędkości ok. 180 KIAS wystąpiły cykliczne stuki/uderzenia powtarzające się co 3-4 s. Jednocześnie pojawiła się sygnalizacja HYD SYS ON i LDG GEAR UNLK. Kilkakrotnie powtarzane próby schowania podwozia nie powiodły się. Identyfikacja usterki przez załogę wykazała, że jedna z goleni podwozia nie jest zablokowana. Załoga w istniejących okolicznościach zdecydowała się na dalszy lot z wypuszczonym podwoziem (aby nie przeciwdziałać ciągłemu działaniu instalacji hydraulicznej) do Warszawy. Do Poznań Approach zgłoszono „PAN PAN PAN” i poproszono o wektorowanie do Warszawy. Pasażerowie zostali poinformowani o sytuacji. Podczas dalszego wznoszenia i lotu dokonano kontroli pozostałych systemów, by mieć pewność co do konfiguracji lądowania. Poinformowano ATC o statusie samolotu, ograniczeniu prędkości i o braku konieczności asysty podczas lądowania. Lądowanie i kołowanie przebiegało bez zastrzeżeń. Złamany hak zdemontowano i wysłano do wytwórcy, gdzie został przebadany. Badanie metalurgiczne haka wykazało pęknięcie zapoczątkowane zjawiskami zmęczeniowymi o charakterze wysokocyklicznym, które doprowadziło do zmniejszenia jego czynnego przekroju i przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w materiale. Na haku prawego podwozia stwierdzono występowanie śladów korozji i mikropęknięcia – został on wymieniony.

Miejsce zdarzenia: Lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo

Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot CESSNA 525A

Znaki rejestracyjne:

Numer akt: 82/12

Powiązane raporty:

comments powered by Disqus