Wojskowy

Obecność zwierząt na drodze startowej samolotu AN-28 26/06

Data zdarzenia: 
16 February, 2006 - 13:26

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 26/06

Miejsce zdarzenia: Wrocław-Strachowice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot AN-28

Obecność zwierząt w rejonie drogi startowej samolotu YK-40 044 907/08

Data zdarzenia: 
4 December, 2008 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 907/08

Miejsce zdarzenia: Kraków-Balice
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: Samolot YK-40