F16

Naruszenie przestrzeni kontrolowanej przez samoloty wojskowe F-16 w FIR EPWW 986/09

Data zdarzenia: 
17 November, 2009 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 986/09

Miejsce zdarzenia: FIR EPWW
Państwo: Polska

Rodzaj i typ statku powietrznego: samoloty wojskowe F-16

Brak koordynacji między organami ACC OAT i ACC GAT podczas przelotu wojskowych samolotów F-16 213/07

Data zdarzenia: 
6 June, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 213/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Niestosowanie się załogi samolotu wojskowego F-16 do poleceń kontolera ruchu lotniczego lotniska EPWA 74/07

Data zdarzenia: 
19 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 74/07

Miejsce zdarzenia: przestrzeń kontrolowana lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Nieprawidłowe planowanie i wykonanie lotów samolotów Lockheed Martin F-16 w rejonie kontrolowanym lotniska Warszawa - Okęcie (EWPA) 60/07

Data zdarzenia: 
6 March, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 60/07

Miejsce zdarzenia: rejon kontrolowany lotniska Warszawa - Okęcie (EPWA)
Państwo: Polska

Naruszenie separacji przez załogę samolotu Lockheed Martin F-16 40/07

Data zdarzenia: 
20 February, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 40/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Zaniżenie separcaji między samolotami Lockheed Martin F-16 i Boeing 737 496/07

Data zdarzenia: 
27 November, 2007 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 496/07

Miejsce zdarzenia: FIR Warszawa (EPWW)
Państwo: Polska

Nieprawidłowa koordynacja przelotu dwoch samolotów F-16 HOJO 01 i HOJO 02 do lotniska EPPO 18/07

Data zdarzenia: 
16 January, 2007 - 09:24

Tytuł opracowania: Raport końcowy z postępowania wyjaśniającego zdarzenie lotnicze

Miejsce zdarzenia: przestrzeń kontrolowana lotniska Poznań - Ławica (EPPO)
Państwo: Polska