B737

Zdarzenie lotnicze z udziałem samolotu Boeing 737 1018/17

Data zdarzenia: 
23 May, 2017 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas weryfikacji zapisów z dziennika pokładowego stwierdzono przekroczenie limitu 100FH na wykonanie naprawy permanentnej R/H Inboard Midflap – P/N 65C26310-26 s/n 2051.

Zdarzenie lotnicze przed uruchomieniem silników samolotu Boeing 737-700 1299/15

Data zdarzenia: 
8 July, 2015 (godzina nieokreślona)

 Opis: Przed uruchomieniem silników przed startem (w trakcie wykonywania procedury „Before Start Procedure”) załoga zauważyła, iż centralna pompa paliwowa nie uruchomiła się – zaświeciła się s

Naruszenie strefy niebezpiecznej przez samolot Boeing 737 1611/14

Data zdarzenia: 
9 September, 2014 - 08:45

Opis: Naruszenie strefy niebezpiecznej EPD 24 o godz. 08:45 UTC przez załogę samolotu B737.

Zdarzenie lotnicze podczas kołowania do startu samolotu Boeing B787 1187/14

Data zdarzenia: 
25 July, 2014 (godzina nieokreślona)

 Opis: Zgłoszenie przez załogę samolotu E170 wykonującego podejście ILS RWY 33 niestabilnych wskazań ścieżki schodzenia.

Zdarzenie lotnicze podczas lotu samolotu Boeing 737-400 2265/14

Data zdarzenia: 
5 December, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga wykonała start i kontynuowała lot z klapami w pozycji „1” pomimo działania ciągłej
sygnalizacji dźwiękowej powiadamiającej o nieprawidłowej konfiguracji do startu. Stwierdzono,

Uszkodzenia samolotu Boeing 737-300 powstałe podczas wykonywanych prac obsługowych w bazie technicznej 534/14

Data zdarzenia: 
3 May, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas wykonywanych prac obsługowych, w trakcie zabudowy przedniej lewej klapy wewnętrznej wg AMM 27-51-07 nastąpiło uszkodzenie jej wózka oraz lewej prowadnicy tego wózka.

Usterki samolotu Boeing 737-400 stwierdzone podczas procedury wypychania na lotnisku w Tel Aviv 502/14

Data zdarzenia: 
27 April, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas procedury wypychania załoga zaobserwowała wskazanie Hydraulic Brake Pressure 700PSI na zakresie „czerwonym”.

Rozpoczęcie wypychania samolotu Boeing 737-400 niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem 500/14

Data zdarzenia: 
27 March, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Załoga samolotu uzyskała od kontrolera ruchu lotniczego warunkowe zezwolenie na rozpoczęcie wypychania samolotu ze stanowiska postojowego po przepuszczeniu holowanego samolotu.

Świecenie się lampki ostrzegawczej „LE FLAPS TRANSIT” podczas podejścia do lądowania samolotu BOEING B737-400 858/14

Data zdarzenia: 
13 June, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Podczas podejścia początkowego do lotniska EPKT w trakcie konfigurowania samolotu do lądowania, po przestawieniu dźwigni klap w pozycję FLAPS 1, załoga zaobserwowała świecenie się lampki ostr