M20

M20 Mewa

Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu okresowego samolotu PZL M-20-3 Mewa 357/16

Data zdarzenia: 
8 March, 2016 (godzina nieokreślona)

 Opis: Podczas przeglądu okresowego wykonywanego co 100FH stwierdzono brak kilku nitów w tylnej części żebra kesonu prawego skrzydła w rejonie bliskim mocowania tylnego okucia goleni podwozia&

Zdarzenie lotnicze po starcie samolotu Mewa M-20 281/12

Data zdarzenia: 
17 April, 2012 (godzina nieokreślona)

 Opis: Po starcie przednie podwozie samolotu nie schowało się.

Pęknięcie opony prawego podwozia w końcowej fazie dobiegu samolotu M20 Mewa 1257/14

Data zdarzenia: 
31 July, 2014 (godzina nieokreślona)

Opis: Po lądowaniu na pasie betonowym lotniska EPML w końcowej fazie dobiegu podczas zawracania samolotem o 180º nastąpiło pęknięcie opony prawego podwozia głównego.