VELOCITY

Skręcenie linek nośnych i 'twist' po otwarciu czaszy spadochronu Velocity 111 356/07

Data zdarzenia: 
19 August, 2007 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentów lotniczych 142/07 i 356/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Skręcenie linek nośnych i 'twist' po otwarciu czaszy spadochronu Velocity 111 142/07

Data zdarzenia: 
29 April, 2007 (godzina nieokreślona)

Tytuł opracowania: Raport końcowy z badania incydentów lotniczych 142/07 i 356/07

Miejsce zdarzenia: lotnisko Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Zaplątanie linek nośnych spadochronu Velocity w wyniku niestarannego ułożenia czaszy 200/04

Data zdarzenia: 
8 August, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 200/04

Miejsce zdarzenia: Chrcynno k/Nasielska
Państwo: Polska

Niestaranne ułożenie do skoku spadochronu Velocity 53/04

Data zdarzenia: 
18 April, 2004 (godzina nieokreślona)

Uchwała Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotycząca zdarzenia numer: 53/04

Miejsce zdarzenia: lotnisko Ostrów Wlkp. - Michałków (EPOM)
Państwo: Polska